Doc. Ing. Václav Koza, CSc.  email: kozav@vscht.cz   tel.: 721 366 285

 Zemní plyn                        

(c) V. Koza 2004. Citujte laskavě jako V. Koza (2004) http://zemniplyn.wz.cz

úvod 

Vlastnosti Procesy
Hustota Vlhkost - všeobecně
Isoentropický součinitel Ochlazování při expansi - Jouleův-Thomsonův efekt 
Jouleův-Thomsonův součinitel Předehřev před regulátorem
Kompresibilitní faktor
Měrné teplo (měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku)  
Tepelná vodivost
Viskozita
Prandtlovo číslo
Vlhkost - teorie
Slovníčky, legislativa
Zkratky v plynárenství
Srovnání definic pojmů v direktivách 98/30/EU a 2003/55/EU   
Anglicko-český slovníček k direktivě 98/35/EU  
Česko-anglický slovníček k direktivě 98/35/EU  

Úvod

Stránky se zabývají výpočty pro přepravu a distribuci plynných paliv, která se prodávají koncovým zákazníkům v ČR. V případě zemního plynu jde o tzv. tranzitní zemní plyn, který má stálé složení. Vzhledem k tomu a ke skutečným požadavkům na přesnost (nižším, než poskytují referenční výpočetní metody) lze velkou část výpočtů usnadnit použitím jednoduchých empirických vzorců na místě složitých termodynamických a fyzikálně chemických výpočtů. Uváděné vzorce jsou samozřejmě na oněch složitých výpočtech založeny.
Stránky se dále zabývají plynárenskou legislativou ČR a EU a obsahují slovníček plynárenských zkratek
Další úvod netřeba. Podívejte se rovnou na odkazy. Když v nich nebo dál na stránkách nenajdete to, co hledáte, zeptejte se e-mailem nebo telefonem (721 366 285).
odkazy na tabulky

NAVRCHOLU.cz